Lamellgardiner

Lamellgardiner är moderna speciellt i nybyggda hus med väldigt höga eller sneda fönster. Finns i ljusa transparanta färger till mörkläggande textilier.